Съобщения

Няма нови съобщения

Резултати

РЕЗУЛТАТИ ОТ БЕГОВИ СЕЗОН 2009

Програма

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА БЕГОВИ СЕЗОН 2009

I. Ден – 14.06

      Дистанция Награден
фонд /лв./
1. Приз „Стратеш” Гр. III ЧАП – 2 г. жребци 1 200 м 1 500
2. Приз „Мелта” Гр. III ЧАП – 2 г. кобили 1 200 м 1 500
3. Приз „Stall Litex” Гр. II ЧАП – 3 г. смесена 1 600 м 2 000
4. Приз „Стара планина” Гр. III ЧАП – 4+ г. смесена 2 000 м 1 500
5. Приз „р. Дунав” Гр. III ЧАрП – 3+ г. смесена 1 200 м 1 500


II. Ден – 21.06

      Дистанция Награден
фонд /лв./
1. Приз „Ловеч” Гр. II ЧАП – 2 г. жребци 1 000 м 2 000
2. Приз „Вароша” Гр. II ЧАП – 2 г. кобили 1 000 м 2 000
3. Приз „р. Вит” – България 1000 гинис Гр. I ЧАП – 3 г. кобили 1 600 м 3 000
4. Гл. надпрепускване   ЧАП – 3+ г. смесена 1 200 м 1 000
5. Приз „Хан Аспарух” Гр. II ЧАрП – 3 г. смесена 1 400 м 2 000


III. Ден – 28.06

      Дистанция Награден
фонд /лв./
1. Приз „Еделвайс” Гр. III ЧАП – 2 г. смесена 1 000 м 1 200
2. Голям летен приз – България 2000 гинис Гр. I ЧАП – 3 г. смесена 1 600 м 3 000
3. Гл. надпрепускване   ЧАП – 3+ г. смесена 1 600 м 1 000
4. Приз „Дива лес” Гр. II ЧАП – 4+ г. смесена 2 000 м 2 000
5. Приз „р. Осъм” Гр. II ЧАрП – 3+ г. смесена 1 600 м 2 000


IV. Ден – 05.07

      Дистанция Награден
фонд /лв./
1. Приз „Летен” Гр. III ЧАП – 2 г. смесена 1 200 м 1 500
2. Гл. надпрепускване   ЧАП – 3 г. смесена 1 800 м 1 000
3. Приз „р. Камчия” Гр. II ЧАП – 3 г. кобили 2 000 м 2 000
4. Приз „Спринтьорски” Гр. II ЧАП – 3+ г. смесена 1 400 м 2 000
5. Гл. надпрепускване   ЧАП – 4+ г. смесена 2 000 м 1 000


V. Ден – 12.07 – Ден на „Литекс Комерс”

      Дистанция Награден
фонд /лв./
1. Приз „Президиум” Гр. II ЧАП – 2 г. смесена 1 200 м 2 000
2. Приз „Литекс Комерс” Гр. II ЧАП – 3 г. смесена 2 200 м 2 500
3. Приз „Топола лукс вил” Гр. III ЧАП – 3+ г. смесена 2 000 м 1 500
4. Приз „Бялка” Гр. III ЧАП – 4+ г. смесена 1 600 м 1 500
5. Приз „Литекс Тауър” Гр. II ЧАрП – 3+ г. смесена 1 600 м 2 000


VI. Ден – 19.07

      Дистанция Награден
фонд /лв./
1. Гл. надпрепускване   ЧАП – 2 г. смесена 1 200 м 1 000
2. Приз „р. Марица ОКС” Гр. I ЧАП – 3 г. кобили 2 400 м 3 500
3. Гл. надпрепускване   ЧАП – 3+ г. смесена 1 400 м 1 000
4. Гл. надпрепускване   ЧАП – 4+ г. смесена 2 400 м 1 000
5. Приз „Абаян” Гр. II ЧАрП – 3+ г. смесена 1 600 м 2 000


VII. Ден – 26.07

    Дистанция Награден
фонд /лв./
1. . Приз „Сварок” ЧАП – 2 г. смесена 1 000 м 1 000
2. Приз „Ген. Тошев” ЧАП – 3 г. смесена 1 600 м 1 000
3. Приз „Pegas stud” ЧАП – 3+ г. смесена 2 000 м 1 000
4. Приз „Добруджа” ЧАП – 4+ г. смесена 1 400 м 1 000


VIII. Ден – 02.08 – Голям републикански приз „Дерби - Литекс Комерс”

      Дистанция Награден
фонд /лв./
1. Голям приз Гр. I ЧАП – 2 г. смесена 1 400 м 3 500
2. ГРП „Дерби - Литекс Комерс” Гр. I ЧАП – 3 г. смесена 2 400 м 6 000
3. Приз „Българска Роза” Гр. II ЧАП – 3+ г. смесена 1 600 м 2 000
4. Голям спринтьорски приз Гр. I ЧАП – 4+ г. смесена 1 200 м 3 000
5. Приз „Република България” Гр. I ЧАП – 4+ г. смесена 2 400 м 4 500
6. Голям приз „Президиум” Гр. I ЧАрП – 3 г. смесена 1 600 м 3 000


IX. Ден – 09.08 – Ден на българския конепроизводител

      Дистанция Награден
фонд /лв./
1. Приз „Акера” Гр. III ЧАП – 2 г. жребци 1 400 м 1 500
2. Приз „Бризейда” Гр. III ЧАП – 2 г. кобили 1 400 м 1 500
3. Приз „Хемус” Гр. III ЧАП – 3 г. смесена 1 600 м 1 500
4. Приз „Кабиюк” Гр. III ЧАП – 4+ г. смесена 3 000 м 1 500
5.Приз „Жр. Момент” Гр. II ЧАрП – 3+ г. смесена 1 600 м 2 000


X. Ден – 16.08

      Дистанция Награден
фонд /лв./
1. Приз „Черно море” Гр. III ЧАП – 2 г. смесена 1 400 м 1 500
2. Приз „Сент Леджер” Гр. I ЧАП – 3 г. смесена 2 800 м 4 000
3. Приз „Мадарски конник” Гр. III ЧАП – 3+ г. смесена 1 800 м 1 500
4. Приз „Шипка” Гр. II ЧАП – 3+ г. смесена 2 400 м 2 000
5. Гл. надпрепускване   ЧАП – 4+ г. смесена 1 200 м 1 000


XI. Ден – 23.08

      Дистанция Награден
фонд /лв./
1. Гл. надпрепускване   ЧАП – 2 г. смесена 1 400 м 1 000
2. Приз „Критериум” Гр. I ЧАП – 2+ г. смесена 1 000 м 3 500
3. Гл. надпрепускване   ЧАП – 3 г. смесена 1 600 м 1 000
4. Приз „Bulsba” Гр. III ЧАП – 3+ г. смесена 2 000 м 1 500
5. Приз „Тракия” Гр. III ЧАрП – 3+ г. смесена 1 800 м 1 500


XII. Ден – 30.08

      Дистанция Награден
фонд /лв./
1. Голям есенен приз Гр. I ЧАП – 2 г. смесена 1 600 м 3 000
2. Приз „БНАКН” Гр. II ЧАП – 3 г. смесена 2 400 м 2 000
3. Приз „Хартун” Гр. III ЧАП – 3+ г. смесена 1 600 м 1 500
4. Приз „Ст. Караджа” Гр. II ЧАП – 4+ г. смесена 2 400 м 2 500
5. ГЛП – Дерби „Литекс Комерс” Гр. I ЧАрП – 4 г. смесена 2 400 м 4 000


Състезанията се провеждат в ден неделя от 10:30 часа на хиподрума в гр. Шумен.

За нас

Българска Национална Асоциация за Конни Надбягвания (БНАКН) е създадена през 2007 г. като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, регистрирана в Международната асоциация по конни надбягвания – Франция. Тя е независима, неполитическа организация, изградена от собственици на хиподрумни коне на принципа на доброволност и равенство на правата и задълженията на членовете. Президент на асоциацията е г-н Гриша Ганчев.

Коне

Коне

Класация на жребците производители по общо спечелени балове

1 Хуго 21275
2 Арес І 12025
3 О. Шармьор 10000
4 Грин Туне 9250
5 Мущахид 8400

Собственици

Собственици

Брой на изпитваните коне по собственици

1 Иван Василев 12
2 ДП „Кабоюк” 9
3 Драгомир Димитров 9
4 Мюждат Изет 8
5 ККС „Тарсас” 5

Производители

Производители

Класация на българските производители на коне от чистокръвна английска порода

1 ДП „Кабиюк” 17
2 „Литекс Комерс” 9
3 КЗ „Хан Аспарух” 7
4 Айдън Писанцалъ 3
5 ККС „Тарсас” 3