Съобщения

Няма нови съобщения

Резултати

РЕЗУЛТАТИ ОТ БЕГОВИ СЕЗОН 2009

За нас

Българска Национална Асоциация за Конни Надбягвания (БНАКН) е създадена през 2007 г. като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, регистрирана в Международната асоциация по конни надбягвания – Франция. Тя е независима, неполитическа организация, изградена от собственици на хиподрумни коне на принципа на доброволност и равенство на правата и задълженията на членовете. Президент на асоциацията е г-н Гриша Ганчев.

Мисия

Предмет на дейност на сдружението е организиране и ръководство на конните надбягвания в България на национално и международно ниво съобразно правилата, реда и традициите на Международната федерация за организиране на конни надбягвания (IFHA), подпомагане отглеждането на състезателни коне и в тази връзка разработване на национални, регионални и индивидуални програми, оказване на методическа, информационна и консултантска помощ.

Цели

1.Да се организират и ръководят конните надбягвания в България на национално и международно ниво съобразно правилата, реда и традициите на Международната федерация за организиране на конни надбягвания (IFHA);

2. Да се вземат мерки за разширяване и напредване на конните надбягвания и отглеждане на състезателни коне;

3. В тази връзка да се организират всякакви мероприятия и дейности ;

4.При спазване на съответните закони да се организира членство в международни формации и федерации, да се участва в годишните срещи на IFHA;

5. Да изведе на международно равнище и представи пред света българските коне и техните умения в конните надбягвания;

6. Да подпомага социалните връзки между членовете.

Средства за постигане на целите на сдружението:

1.Взаимодействие с национални, международни организации, държавни и обществени институции, търговски дружества, свързани пряко или косвено с въпросите на отглеждане на състезателни коне и организиране и ръководство на конни надбягвания.

2. Изграждане на хиподруми и други съоръжения на територията на Република България, закупуване на недвижими имоти, приемане на дарения на движими и недвижими вещи, учредяване на обезпечения в полза на трети лица, както и приемане на обезпечения в полза на сдружението и др.п.

3. Създаване на връзки, договорености за сътрудничество и обмяна на опит със сродни чуждестранни асоциации, организации и сдружения.

4. Материално-техническо, финансово, правно, консултативно, морално и материално стимулиране, подпомагане и обезпечаване на членовете на сдружението.

5. Поддържане на контакти с представители в централните и местните законодателни, изпълнителни и други органи на властта, като чрез тях поставя за разглеждане и решаване на проблемни въпроси в областта на отглеждането на състезателни коне и организиране и ръководство на конните надбягвания на международно и национално ниво.

Коне

Коне

Класация на жребците производители по общо спечелени балове

1 Хуго 21275
2 Арес І 12025
3 О. Шармьор 10000
4 Грин Туне 9250
5 Мущахид 8400

Собственици

Собственици

Брой на изпитваните коне по собственици

1 Иван Василев 12
2 ДП „Кабоюк” 9
3 Драгомир Димитров 9
4 Мюждат Изет 8
5 ККС „Тарсас” 5

Производители

Производители

Класация на българските производители на коне от чистокръвна английска порода

1 ДП „Кабиюк” 17
2 „Литекс Комерс” 9
3 КЗ „Хан Аспарух” 7
4 Айдън Писанцалъ 3
5 ККС „Тарсас” 3