Съобщения

Няма нови съобщения

Резултати

РЕЗУЛТАТИ ОТ БЕГОВИ СЕЗОН 2009

Новини

12.12.2008

На 19.12. 2008 г. 9.00 часа на Районен хиподрум гр. Шумен за 3-та поредна година ще се проведе тестаж на млади коне от Източнобългарска порода.

Тестирането е основен елемент в преценката на качествата на конете от породата. В него ще се състезават най-добрите 3-годишни кончета от цялата страна, а преценката ще се извършва от най-добрите специалисти ...


20.10.2008

На 30.11.2008 г. в конезавод „ Стефан Караджа „ гр. Балчик ще се проведе първият в България аукцион.

Една година след приемането на България в ЕС, Националната асоциация по коневъдство тръгва по западноевропейски модел да организира коневъдството в страната и да го превръща от хоби на малък кръг почитатели в бизнес за много хора. За реализиране на своята генерална цел Националната асоциация по коневъдство обръща особено внимание на производството и реализирането на племенните коне. ...

За нас

Българска Национална Асоциация за Конни Надбягвания (БНАКН) е създадена през 2007 г. като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, регистрирана в Международната асоциация по конни надбягвания – Франция. Тя е независима, неполитическа организация, изградена от собственици на хиподрумни коне на принципа на доброволност и равенство на правата и задълженията на членовете. Президент на асоциацията е г-н Гриша Ганчев.

Коне

Коне

Класация на жребците производители по общо спечелени балове

1 Хуго 21275
2 Арес І 12025
3 О. Шармьор 10000
4 Грин Туне 9250
5 Мущахид 8400

Собственици

Собственици

Брой на изпитваните коне по собственици

1 Иван Василев 12
2 ДП „Кабоюк” 9
3 Драгомир Димитров 9
4 Мюждат Изет 8
5 ККС „Тарсас” 5

Производители

Производители

Класация на българските производители на коне от чистокръвна английска порода

1 ДП „Кабиюк” 17
2 „Литекс Комерс” 9
3 КЗ „Хан Аспарух” 7
4 Айдън Писанцалъ 3
5 ККС „Тарсас” 3